اردو جهادی

 اردو جهادی  نیز در راستای ایفای نقش اجتماعی افراد پدید آمد و به مرحله اجرا رسید.اولین اردوی جهادی ادب در سال ۱۳۸۸ برگزار شد و تا کنون، هرساله و به یاری دانش آموزان دبیرستان، تعدادی خانه و مدرسه در مناطق کم برخوردار کشورمان ساخته میشود و اینگونه علاوه بر رفع سختی هموطنانی که دست تقدیر موجب آن شده بود، باعث و بانی ایجاد روحیۀ سازندگی و مهرطلبی در دانش آموزان می‌شود که در سن طلایی شکل گیری قالب شخصیتشان قرار دارند.شاید بتوان تمام و کمال فرایند این اردو را سازندگی برای همنوعان ما و برای خود ما نامید.

پخش ویدیو

بازارچه جهادی

بازارچۀ خیریۀ جهادی در راستای تامین بخشی از هزینۀ امور مختلف اردو های جهادی و همچنین افزایش روحیۀ همیاری و مشارکت حداکثری تمامی اعضای مجموعۀ ادب هرساله برگزار میگردد تا تمامی افراد بتوانند دستی در تامین مخارج مختلف اعم از مصالح و… داشته باشند.

پخش ویدیو

صددانه یاقوت

 پویش سالانۀ صددانه یاقوت، تلاش ما بر این امر اجتماعی قرار گرفته که تا جای ممکن از این کمبود ها بکاهیم، سفره ها را پر و لب ها را خندان گردانیم. دست همنوعان خود را بگیریم تا در کنار شادی آنان، ما نیز شادتر باشیم و خندان تر. تا بلند ترین شب سال را با دیگران شریک شویم.

پخش ویدیو

حق معلوم

اسفند که می آید نرم نرمک بوی عید را با خود به ارمغان می آورد .عید نوروز و نسیم بهار و جوانه سبز درختان نوید رویش و زندگی دوباره می دهند .بوی خانه تکانی و سفره هفت سین و عیدی ،شوقی دو چندان در دلهایمان جاری می‌کند.چه زیباست که در میان این هیاهو و شادی ، سهمی برای هم نوعان خود کنار گذاریم و آن ها را شریک شادی ولبخند هایمان  کنیم. شاید این گونه دنیا جای زیباتری باشد.