آشنایی با پویش حق معلوم

اسفند که می آید نرم نرمک بوی عید را با خود به ارمغان می آورد .عید نوروز و نسیم بهار و جوانه سبز درختان نوید رویش و زندگی دوباره می دهند .بوی خانه تکانی و سفره هفت سین و عیدی ،شوقی دو چندان در دلهایمان جاری می‌کند.چه زیباست که در میان این هیاهو و شادی ، سهمی برای هم نوعان خود کنار گذاریم و آن ها را شریک شادی ولبخند هایمان  کنیم. شاید این گونه دنیا جای زیباتری باشد.