آشنایی با اردو جهادی

اردو جهادی نیز در راستای ایفای نقش اجتماعی افراد پدید آمد و به مرحله اجرا رسید.اولین اردوی جهادی ادب در سال ۱۳۸۸ برگزار شد و تا کنون، هرساله و به یاری دانش آموزان دبیرستان، تعدادی خانه و مدرسه در مناطق کم برخوردار کشورمان ساخته میشود و اینگونه علاوه بر رفع سختی هموطنانی که دست تقدیر موجب آن شده بود، باعث و بانی ایجاد روحیۀ سازندگی و مهرطلبی در دانش آموزان می‌شود که در سن طلایی شکل گیری قالب شخصیتشان قرار دارند.شاید بتوان تمام و کمال فرایند این اردو را سازندگی برای همنوعان ما و برای خود ما نامید.

پخش ویدیو